Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 13/2022 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o nadanie Panu ……

21 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 13/2022 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o nadanie Panu ……

Uchwała nr 20/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska

21 września 2022
Czytaj więcej o: Uchwała nr 20/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska

Uchwała nr 18/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensa

21 września 2022
Czytaj więcej o: Uchwała nr 18/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensa

Uchwała nr 19/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązuj

21 września 2022
Czytaj więcej o: Uchwała nr 19/OR/22 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązuj

Termin składania dokumentów na uprawnienia - zarejestruj wniosek online

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Termin składania dokumentów na uprawnienia - zarejestruj wniosek online

Zarządzenie nr 15/P/22 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegając

17 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 15/P/22 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegając