Majątek Okręgowej Izby

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa majątek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. z zapisów, darowizn i dotacji,
  3. z wpływów z działalności gospodarczej,
  4. z innych wpływów.

Ponieważ Podlaska OIIB nie prowadzi działalności gospodarczej, w obecnej chwili cały majątek Izby pochodzi ze składek członkowskich (pkt. 1) oraz opłat za egzaminy na uprawnienia budowlane (pkt. 4).

Majątek POIIB to środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym, mienie ruchome, stanowiące wyposażenie Biura oraz nieruchomości (lokale użytkowe).

  • 10 października 2005 r. zakupiono lokal numer 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Składa się on z dwóch korytarzy, toalety, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia archiwum i pięciu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 285 m 2.
  • 29 sierpnia 2017 r. zakupiono lokale numer 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Lokal numer 103B o łącznej powierzchni użytkowej 288,70 m2 składa się z ośmiu pomieszczeń, łazienki i hallu, natomiast lokal o numerze 103C o powierzchni użytkowej 105,00 m2 składa się z jednego pomieszczenia i dwóch pomieszczeń przynależnych. Z lokalami związane są udziały obejmujące odpowiednio 2850/142857, 2887/127831 i 1050/127831 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego (do dnia 7 kwietnia 2092 roku) działek oznaczonych numerami 2228/2 i 2228/5 o łącznej powierzchni 0,3380 ha.
  • 30 marca 2020 r. lokal numer 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku został sprzedany.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą o samorządach zawodowych organem upoważnionym do zarządzania majątkiem POIIB jest Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podlaska OIIB, jako organizacja samodzielna finansowo, działa w oparciu o własny budżet, uchwalany na dany rok przez Zjazd Podlaskiej OIIB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1686