Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół obrad XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sprawozdawczego

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Protokół obrad XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sprawozdawczego

Uchwała Nr 11/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 11/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 10/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 10/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 9/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 9/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021.

Uchwała Nr 8/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 8/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

Uchwała Nr 7/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 7/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.