Uchwała Nr 10 IX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyborów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

IX Zjazdu  

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wyborów.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 6 pkt 3 Regulaminu wyborów do organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2010-2014, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2 IX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów otrzymuje brzmienie:

„ 3) Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej (w tym koordynator) – 8;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Piotr Michalczuk

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1101