Uchwała Nr 11 IX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na IX Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 11

IX Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych

na IX Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosków zgłoszonych na IX Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na IX Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Wnioski nr 1-7 zostały zakwalifikowane zgodnie z zapisami protokołu obrad IX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. w następujący sposób:

1)      wniosek nr 1 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do kontynuowania szkoleń z zakresu Prawa budowlanego i przepisów związanych oraz do rozważenia możliwości zorganizowania wycieczek technicznych. Wniosek nr 1 stanowi Załącznik nr 1 do uchwały;

2)      wniosek nr 2 – skierowano do rozpatrzenia przez IX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania tego wniosku pod obrady IX Krajowego Zjazdu PIIB. Zobowiązuje się delegatów Podlaskiej OIIB na zjazdy krajowe do zdania relacji o sposobie jego realizacji przez IX Krajowy Zjazd PIIB. Wniosek nr 2 stanowi Załączniki Nr 2 do uchwały;

3)      wnioski nr 3, 4 i 5 – skierowane do rozpatrzenia jako propozycje uchwał IX Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wnioski nr 3, 4 i 5 stanowią Załączniki Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

4)      wniosek nr 6 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do rozpatrzenia wniosku. Wniosek nr 6 stanowi Załącznik Nr 6 do uchwały;

5)      wniosek nr 7 – skierowano do rozpatrzenia przez Radę Programową Inżyniera Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania wniosku do  adresata. Wniosek nr 7 stanowi Załącznik Nr 7 do uchwały.

  1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 2 i działaniach podjętych dla ich realizacji w sprawozdaniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010.
  2. Wniosek nr 8 został wycofany przez wnioskodawcę.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Piotr Michalczuk

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1018