Rejestr uchwał Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2002

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2002

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/02

30 lipca 2002 r.

wybór Prezydium Rady

2.

2/R/02

25 listopada 2002 r.

wskazanie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu POIIB

3.

3/R/02

16 grudnia 2002 r.

podział czynności pomiędzy członków Prezydium Rady POIIB

4.

4/R/02

16 grudnia 2002 r.

przyjęcie prowizorium budżetowego Podlaskiej OIIB

5.

5/R/02

16 grudnia 2002 r.

ustalenie ryczałtów przysługujących członkom Rady POIIB z tytułu pełnionych funkcji

6.

6/R/02

16 grudnia 2002 r.

powiadamianie o terminach posiedzeń Rady

7.

7/R/02

16 grudnia 2002 r.

wpis na listę członków POIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:87