Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2003

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2003

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/03

20 stycznia 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

2.

2/R/03

20 stycznia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

3.

3/R/03

24 marca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

4.

4/R/03

24 marca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

5.

5/R/03

24 marca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

6.

6/R/03

24 marca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

7.

7/R/03

24 marca 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

8.

8/R/03

24 kwietnia 2003 r.

ustalenie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

9.

9/R/03

24 kwietnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

10.

10/R/03

24 kwietnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

11.

11/R/03

24 kwietnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

12.

12/R/03

24 kwietnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

13.

13/R/03

26 maja 2003 r.

podwyższenie ryczałtów dla niektórych członków organów POIIB

14.

14/R/03

26 maja 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

15.

15/R/03

26 maja 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

16.

16/R/03

26 maja 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

17.

17/R/03

26 maja 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

18.

18/R/03

26 maja 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

19.

19/R/03

26 maja 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

20.

20/R/03

23 czerwca 2003 r.

przyjęcie aktów regulujących podstawy działania Biura POIIB

21.

21/R/03

23 czerwca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

22.

22/R/03

23 czerwca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

23.

23/R/03

23 czerwca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

24.

24/R/03

23 czerwca 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

25.

25/R/03

23 czerwca 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

26.

26/R/03

23 czerwca 2003 r.

zasady wpisu na listę członków Podlaskiej OIIB

27.

27/R/03

23 czerwca 2003 r.

upoważnienie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podejmowania uchwał w sprawie wpisu na listę członków, zawieszenia w prawach członka i wznowienia członkostwa

28.

28/R/03

29 września 2003 r.

powołanie Rady Programowej Podlaskiej OIIB

29.

29/R/03

29 września 2003 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30.

30/R/03

29 września 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

31.

31/R/03

29 września 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

32.

32/R/03

29 września 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

33.

33/R/03

2 grudnia 2003 r.

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń dla członków Podlaskiej OIIB

34.

34/R/03

2 grudnia 2003 r.

przyjęcie Regulaminu działalności samopomocowej POIIB

35.

35/R/03

2 grudnia 2003 r.

powołanie Zespołu Samopomocowego POIIB

36.

36/R/03

2 grudnia 2003 r.

ustalenie ryczałtów przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

37.

37/R/03

2 grudnia 2003 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady POIIB

38.

38/R/03

2 grudnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

39.

39/R/03

2 grudnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

40.

40/R/03

2 grudnia 2003 r.

wpis na listę członków POIIB

41.

41/R/03

2 grudnia 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

42.

42/R/03

2 grudnia 2003 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

43.

43/R/03

2 grudnia 2003 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

44.

44/R/03

2 grudnia 2003 r.

dofinansowanie II Problemowej Konferencji Geotechniki na temat „Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym”

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:86