Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2004

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/04

27 stycznia 2004 r.

powołanie Komisji do spraw Zamówień Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2.

2/R/04

27 stycznia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

3.

3/R/04

27 stycznia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

4.

4/R/04

27 stycznia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

5.

5/R/04

27 stycznia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

6.

6/R/04

27 stycznia 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

7.

7/R/04

27 stycznia 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

8.

8/R/04

27 stycznia 2004 r.

uchylenie uchwały Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

9.

9/R/04

23 marca 2004 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

10.

10/R/04

23 marca 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

11.

11/R/04

23 marca 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

12.

12/R/04

23 marca 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

13.

13/R/04

23 marca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

14.

14/R/04

23 marca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

15.

15/R/04

23 marca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

16.

16/R/04

23 marca 2004 r.

uchylenie wiersza 16, 49, 76, 88, 138, 210, 286 i 287 Załącznika do Uchwały Rady Nr 42/R/03 z dnia 2 grudnia 2003 r.

17.

17/R/04

23 kwietnia 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

18.

18/R/04

29 czerwca 2004 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

19.

19/R/04

29 czerwca 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

20.

20/R/04

29 czerwca 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

21.

21/R/04

29 czerwca 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

22.

22/R/04

29 czerwca 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

23.

23/R/04

29 czerwca 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

24.

24/R/04

29 czerwca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

25.

25/R/04

29 czerwca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

26.

26/R/04

29 czerwca 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

27.

27/R/04

29 czerwca 2004 r.

uchylenie wiersza 212 Załącznika do Uchwały Rady Nr 15/R/04 z dnia 23 marca 2004 r.

28.

28/R/04

7 września 2004 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

29.

29/R/04

7 września 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

30.

30/R/04

7 września 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

31.

31/R/04

7 września 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

32.

32/R/04

7 września 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

33.

33/R/04

7 września 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

34.

34/R/04

7 września 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

35.

35/R/04

7 września 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

36.

36/R/04

7 września 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

37.

37/R/04

7 września 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

38.

38/R/04

7 września 2004 r.

darowizny dla członków Podlaskiej OIIB w formie ubezpieczenia na życie

39.

39/R/04

16 listopada 2004 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

40.

40/R/04

16 listopada 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

41.

41/R/04

16 listopada 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

42.

42/R/04

16 listopada 2004 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

43.

43/R/04

16 listopada 2004 r.

uchylenie wiersza 6 Załącznika do Uchwały Rady Nr 34/R/04 i wznowienia członkostwa w POIIB

44.

44/R/04

16 listopada 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

45.

45/R/04

16 listopada 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

46.

46/R/04

16 listopada 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

47.

47/R/04

14 grudnia 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

48.

48/R/04

14 grudnia 2004 r.

zatwierdzenie Porozumienia z Podlaską Okręgową Izbą Architektów

49.

49/R/04

14 grudnia 2004 r.

zatwierdzenie prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2005 r.

50.

50/R/04

14 grudnia 2004 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

51.

51/R/04

14 grudnia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

52.

52/R/04

14 grudnia 2004 r.

wpis na listę członków POIIB

53.

53/R/04

14 grudnia 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

54.

54/R/04

14 grudnia 2004 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

55.

55/R/04

14 grudnia 2004 r.

skreślenie z listy członków POIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:100