Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2005

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/05

1 lutego 2005 r.

powołanie Zespołu przygotowującego uchwały i wnioski na IV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2.

2/R/05

1 lutego 2005 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3.

3/R/05

1 lutego 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

4.

4/R/05

1 lutego 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

5.

5/R/05

1 lutego 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

6.

6/R/05

1 lutego 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

7.

7/R/05

1 lutego 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

8.

8/R/05

1 lutego 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

9.

9/R/05

1 lutego 2005 r.

określenie limitu zobowiązań finansowych zaciąganych przez Prezydium Rady Podlaskiej OIIB

10.

10/R/05

1 lutego 2005 r.

zmiany Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

11.

11/R/05

8 marca 2005 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

12.

12/R/05

8 marca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

13.

13/R/05

8 marca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

14.

14/R/05

8 marca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

15.

15/R/05

8 marca 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

16.

16/R/05

8 marca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

17.

17/R/05

30 marca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

18.

18/R/05

 

wpis na listę członków POIIB

19.

19/R/05

30 marca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

20.

20/R/05

30 marca 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB

21.

21/R/05

30 marca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

22.

22/R/05

28 czerwca 2005 r.

zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę

23.

23/R/05

28 czerwca 2005 r.

zatwierdzenie uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

24.

24/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

25.

25/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

26.

26/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

27.

27/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

28.

28/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

29.

29/R/05

28 czerwca 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

30.

30/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

31.

31/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

32.

32/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

33.

33/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

34.

34/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

35.

35/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

36.

36/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

37.

37/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

38.

38/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

39.

39/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

40.

40/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

41.

41/R/05

28 czerwca 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB

42.

42/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

43.

43/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

44.

44/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

45.

45/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

46.

46/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

47.

47/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

48.

48/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

49.

49/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

50.

50/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

51.

51/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

52.

52/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

53.

53/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

54.

54/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

55.

55/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

56.

56/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

57.

57/R/05

28 czerwca 2005 r.

skreślenie z listy członków POIIB

58.

58/R/05

28 czerwca 2005 r.

powołanie składu orzekającego

Rady Podlaskiej OIIB

59.

59/R/05

20 września 2005 r.

ustalenie obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych w obwodach oraz wyznaczenie terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych

60.

60/R/05

20 września 2005 r.

przyjęcie Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

61.

61/R/05

20 września 2005 r.

zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB

62.

62/R/05

20 września 2005 r.

przyjęcie Zasad prowadzenia rachunkowości w Podlaskiej OIIB

63.

63/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

64.

64/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

65.

65/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

66.

66/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

67.

67/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

68.

68/R/05

20 września 2005 r.

wpis na listę członków POIIB

69.

69/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bożena Achremczyk PDL/IS/2228/02

70.

70/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Eugeniusz Bolek PDL/IS/1879/02

71.

71/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bazyl Borowik PDL/BO/0397/03

72.

72/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mieczysław Borys PDL/BO/0618/03

73.

73/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Sławomir Drożęcki PDL/BO/0294/01

74.

74/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Michał Grygoruk PDL/BO/0484/03

75.

75/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Anna Korecka PDL/BO/0192/03

76.

76/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Janina Kościuk PDL/BO/2016/02

77.

77/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Edward Maksimowicz PDL/BO/2043/02

78.

78/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zbigniew Mazur PDL/BO/0023/03

79.

79/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Henryk Piekutowski PDL/IS/1114/01

80.

80/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Joanna Popławska PDL/BO/1158/01

81.

81/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Włodzimierz Radzicki PDL/BO/0555/03

82.

82/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Kazimierz Sawicki PDL/BO/1320/01

83.

83/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Sergiusz Wawreszuk PDL/BO/0083/03

84.

84/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Henryk Dąbrowski PDL/BO/0635/03

85.

85/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Ludwik Kosiński PDL/BO/0146/04

86.

86/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jarosław Zagórski PDL/BO/0132/04

87.

87/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Janusz Borzuchowski PDL/BO/0034/03

88.

88/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Włodzimierz Bubel PDL/WM/0140/01

89.

89/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Buchowski PDL/BO/0143/01

90.

90/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Franciszek Bułkowski PDL/BO/0648/03

91.

91/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Lucjan Chojnowski PDL/BO/2327/02

92.

92/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bronisław Czaplejewicz PDL/BO/2535/02

93.

93/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jacek Czarniecki PDL/BO/0237/01

94.

94/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Dąbrowski PDL/IE/1926/02

95.

95/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Krystyna Doroszkiewicz PDL/BD/0284/01

96.

96/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Juwenal Gimer PDL/BO/0371/01

97.

97/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Leszek Gołąbiecki PDL/BO/0401/01

98.

98/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zdzisław Graczewski PDL/BO/1955/02

99.

99/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Wojciech Gronostajski PDL/IE/0465/03

100.

100/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zygmunt Gryko PDL/BDO/0427/01

101.

101/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Małgorzata Hajduk PDL/BO/0457/01

102.

102/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Wojciech Hołownia PDL/BO/1976/02

103.

103/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bożena Jankowska PDL/IE/0520/01

104.

104/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Aleksander Krasnowski PDL/BO/0721/01

105.

105/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Wojciech Mirosław Kręcisz PDL/IS/0172/04

106.

106/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB Stanisław Kunda PDL/BO/0659/03

107.

107/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Witold Lacek PDL/IS/0810/01

108.

108/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Krystyna Lipińska PDL/BD/2427/02

109.

109/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Witold Mogielnicki PDL/WM/0946/01

110.

110/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Marek Olbryś PDL/IS/2075/02

111.

111/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Olendzki PDL/IE/0476/03

112.

112/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Janusz Ostrowski PDL/BO/2311/02

113.

113/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mikołaj Piceluk PDL/WM/1101/01

114.

114/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Leszek Piekarz PDL/IS/1113/01

115.

115/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Marek Krzysztof Pietrzyk PDL/BO/2400/02

116.

116/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mireneusz Piotrowski PDL/IS/1129/01

117.

117/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mirosława Popiel-Apanowicz PDL/IE/1154/01

118.

118/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Krystyna Popławska PDL/IS/1159/01

119.

119/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Popowski PDL/WM/1156/01

120.

120/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Roman Stefan Rachubka PDL/BO/0140/04

121.

121/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Adam Karol Rećko PDL/IE/1228/01

122.

122/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Henryk Suchocki PDL/BO/2357/02

123.

123/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Lucjan Uszyński PDL/BO/1603/01

124.

124/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Janusz Werpachowski PDL/BO/0033/03

125.

125/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Wijata PDL/BO/2433/02

126.

126/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Stefan Zieliński PDL/IE/2383/02

127.

127/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Marta Ziółkowska PDL/WM/2206/02

128.

128/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mikołaj Andrejczuk PDL/WM/1857/02

129.

129/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Leszek Citko PDL/BO/0516/03

130.

130/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Tadeusz Krajewski PDL/IS/0027/04

131.

131/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Cezary Kuczyński PDL/BO/0232/04

132.

132/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Andrzej Mateuszuk PDL/IE/0005/04

133.

133/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Irena Perzyna PDL/IS/1094/01

134.

134/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Wojciech Popławski PDL/BO/0012/04

135.

135/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Edward Wiśniewski PDL/BO/0218/04

136.

136/R/05

20 września 2005 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Piotr Kazimierz Witkowski PDL/IS 0519/03

137.

137/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Kazimierz Arnold Bartulewicz PDL/BO/0610/03

138.

138/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Marek Jerzy Jakubiec PDL/BO/0507/01

139.

139/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Kazimierz Perszko PDL/IE/0347/03

140.

140/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Leonard Poniatowski PDL/BO/0097/04

141.

141/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jan Arciszewski PDL/IS/0320/03

142.

142/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Krzysztof Bieluczyk PDL/BO/0011/04

143.

143/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Zdzisław Faszczewski PDL/IS/0336/01

144.

144/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Henryk Godlewski PDL/BO/1947/02

145.

145/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Stefan Grzegorczyk PDL/IS/0431/01

146.

146/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Stefan Grzegorczyk PDL/IS/0431/01

147.

147/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Leon Janucik PDL/BO/0131/03

148.

148/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Leszek Tadeusz Jarosz PDL/BO/0532/01

149.

149/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Adam Knyszyński PDL/BO/0638/01

150.

150/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Józef Kosmacki PDL/BO/0322/03

151.

151/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Czesław Kowalczuk PDL/BO/0695/01

152.

152/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jarosław Lasota PDL/IS/0487/03

153.

153/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Marian Modzelewski PDL/BO/0943/01

154.

154/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jan Sidorowicz PDL/BO/0503/03

155.

155/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Henryk Świacki PDL/BO/0080/04

156.

156/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Bożena Trembowska PDL/BO/1570/01

157.

157/R/05

20 września 2005 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Elżbieta Żendzian PDL/IS/1518/01

158.

158/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Stanisław Bartnik PDL/BO/0651/03

159.

159/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Danuta Dziemian PDL/BO/1924/02

160.

160/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Krzysztof Jakacki PDL/BO/0501/01

161.

161/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Eugeniusz Krasowski PDL/IE/0160/04

162.

162/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Władysław Skubich PDL/BO/0332/04

163.

163/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Grzegorz Dudenko PDL/WM/0052/04

164.

164/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Andrzej Adamski PDL/BO/0644/03

165.

165/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Zdzisław Stanisław Bojarski PDL/IE/0355/03

166.

166/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Włodzimierz Grycuk PDL/IE/0365/03

167.

167/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Czesław Łukuć PDL/BO/0366/03

168.

168/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Filip Maksymiuk PDL/BO/0623/02

169.

169/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Wojciech Ryszard Ambrożko PDL/IS/2494/02

170.

170/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Bożena Cukier PDL/BO/2434/02

171.

171/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Artur Robert Dąbrowski PDL/BO/1925/02

172.

172/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Marianna Florczak PDL/BO/2476/02

173.

173/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Krzysztof Gotter PDL/WM/0396/01

174.

174/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Jerzy Karny PDL/IS/2507/02

175.

175/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Józef Romuald Kępa PDL/WM/0809/01

176.

176/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Aleksander Krysiewicz PDL/BO/0448/03

177.

177/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Krzysztof Kulikowski PDL/BO/2025/02

178.

178/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Kazimierz Lubowicki PDL/IE/0847/01

179.

179/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Lucjan Czesław Oksimowicz PDL/BO/0655/03

180.

180/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Marian Połuszańczyk PDL/BO/2227/02

181.

181/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Tadeusz Popko PDL/IS/1155/01

182.

182/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Tomasz Józef Stasiukiewicz PDL/BO/2270/02

183.

183/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Bogdan Szcześniak PDL/IS/1481/01

184.

184/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Wiesław Szpakowicz PDL/BO/0431/03

185.

185/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Józef Śmiarowski PDL/WM/1779/01

186.

186/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Heliodor Tribiłło PDL/BO/1573/01

187.

187/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Jan Trochim PDL/BO/2165/02

188.

188/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Jerzy Zaborowski PDL/IE/2264/02

189.

189/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Anatol Adamczuk PDL/BO/0507/03

190.

190/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Mieczysław Modzelewski PDL/BO/0945/01

191.

191/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – Mariusz Pawłowski PDL/BO/0526/03

192.

192/R/05

20 września 2005 r.

skreślenie z listy członków – August Wołosiewicz PDL/BD/0044/03

193.

193/R/05

20 grudnia 2005 r.

zatwierdzenie uchwały Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

194.

194/R/05

20 grudnia 2005 r.

zatwierdzenie prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2006 r.

195.

195/R/05

20 grudnia 2005 r.

darowizny dla członków Podlaskiej OIIB w formie ubezpieczenia na życie

196.

196/R/05

20 grudnia 2005 r.

skreślenie z listy członków – Mariusz Bagiński PDL/IE/1862/02

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:106