Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2006

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/06

14 lutego 2006 r.

zatwierdzenie porozumienia dotyczącego wydawania „Biuletynu Informacyjnego”

2.

2/R/06

14 lutego 2006 r.

objęcie honorowego patronatu nad XIV Targami „Forum Budownictwa” oraz ufundowanie nagród w konkursie o „Regionalny wyrób budowlany”

3.

3/R/06

14 lutego 2006 r.

Sprostowanie omyłki w uchwale

nr 99/R/05 z dnia 20 września 2005 r.

4.

4/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB – Jerzy Wilda PDL/BO/0237/05

5.

5/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

6.

6/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

7.

7/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

8.

8/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

9.

9/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

10.

10/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

11.

11/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB – Marek Dutkowski PDL/BO/0205/05

12.

12/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB – Janusz Rećko PDL/IE/0026/06

13.

13/R/06

14 lutego 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

14.

14/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Adamski PDL/IS/0086/04

15.

15/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Roman Arcimienko PDL/IE/0023/01

16.

16/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Stanisław Borowski PDL/BO/0123/01

17.

17/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Dominik Gontarz PDL/BO/0390/01

18.

18/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Marek Karolczak PDL/IE/0017/03

19.

19/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Władysław Edward Kluczyński BO/0158/05

20.

20/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Kotelczuk PDL/BO/0531/03

21.

21/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jarosław Krzyżewski PDL/BT/0016/05

22.

22/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Kupraszewicz PDL/BO/0638/03

23.

23/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Łochnicki PDL/WM/1803/01

24.

24/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Władysław Stanisław Podolski PDL/BD/0213/04

25.

25/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Rościsław Pożarski PDL/BO/0107/05

26.

26/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jarosław Skorulski PDL/IE/0181/05

27.

27/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Tadeusz Sokołowski PDL/BD/1395/01

28.

28/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Eugeniusz Józef Szymański PDL/BD/2388/02

29.

29/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Świerzbiński PDL/WM/1786/01

30.

30/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Aleksander Wierzbicki PDL/IE/1645/01

31.

31/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Grzegorz Wiszowaty PDL/BD/1662/01

32.

32/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Wojszel PDL/BO/0296/03

33.

33/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Edward Stanisław Wróblewski PDL/IS/1710/01

34.

34/R/06

14 lutego 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Roman Antoni Wysocki PDL/BO/1720/01

35.

35/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Mikołaj Andrejczuk PDL/WM/1857/02

36.

36/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Andrzej Jan Pieńczykowski PDL/BO/0054/04

37.

37/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jarosław Zagórski PDL/BO/0132/04

38.

38/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Arseniusz Krasnopolski PDL/BO/0498/03

39.

39/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Tomasz Andrzej Malczyński PDL/BO/0872/01

40.

40/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Roman Saczko PDL/BO/2123/02

41.

41/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Władysław Samojluk PDL/IE/0318/03

42.

42/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Witold Sławomir Tchorzewski PDL/BO/0054/05

43.

43/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Franciszek Moczydłowski PDL/BO/0478/03

44.

44/R/06

14 lutego 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Edward Stanisław Wróblewski PDL/IS/1710/01

45.

45/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Ireneusz Marcinkowski PDL/BO/0088/03

46.

46/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Jarosław Rabczuk PDL/BD/1207/01

47.

47/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Bogdan Borsukiewicz PDL/BD/0124/01

48.

48/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Eugeniusz Korejwo PDL/BO/2010/02

49.

49/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Andrzej Roman Olszewski PDL/BO/1022/01

50.

50/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Jan Petelski PDL/BO/1096/01

51.

51/R/06

14 lutego 2006 r.

skreślenie z listy członków – Henryk Świacki PDL/BO/0080/0403

52.

52/R/06

28 marca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

53.

53/R/06

28 marca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

54.

54/R/06

28 marca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

55.

55/R/06

28 marca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

56.

56/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Ewa Bielecka PDL/BO/0116/04

57.

57/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Gnidziejko PDL/BO/0479/03

58.

58/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mirosław Krętowski PDL/BO/0751/01

59.

59/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mikołaj Naliwajko PDL/BT/0260/04

60.

60/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bogdan Ptaszyński PDL/BD/1185/01

61.

61/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Stanisław Sawicki PDL/BO/1325/01

62.

62/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Barbara Danuta Sulewska PDL/BD/0637/03

63.

63/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Irena Werdoni-Kiss PDL/IE/1638/01

64.

64/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zdzisław Wicher PDL/IE/0170/04

65.

65/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Edward Wiszowaty PDL/BO/0068/03

66.

66/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Ignacy Czyżewski PDL/IE/0160/03

67.

67/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Makarewicz PDL/IE/0172/03

68.

68/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Krzysztof Walicki PDL/IS/0019/04

69.

69/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Konstanty Wasiukow PDL/BO/0133/03

70.

70/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Cecha PDL/IS/0174/01

71.

71/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Dąbrowski PDL/BO/0219/04

72.

72/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Dymitr Leszczyński PDL/IS/0826/01

73.

73/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bogdan Rzemieniecki PDL/IE/0553/03

74.

74/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Andrzej Bednarek PDL/BO/0067/04

75.

75/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Stanisław Gomoliński PDL/BO/0185/03

76.

76/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Czesław Jakubowicz PDL/BO/0085/04

77.

77/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Stanisław Kowalewski PDL/IE/0699/01

78.

78/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Franciszek Piekutowski PDL/BO/0066/04

79.

79/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Henryk Antoni Zdaniewicz PDL/BO/0250/03

80.

80/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Aleksander Bernecki PDL/IE/0307/03

81.

81/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Kazimierz Brzeziński PDL/BO/0277/03

82.

82/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Edward Jabłoński PDL/IE/0317/03

83.

83/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Andrzej Edward Miętko PDL/IS/0287/03

84.

84/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Sęczak PDL/BO/0306/03

85.

85/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Elżbieta Janina Tomaszewska PDL/BO/0104/04

86.

86/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Andrzej Wardziński PDL/BD/0098/04

87.

87/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Eugeniusz Stanisław Zalech PDL/IE/1738/01

88.

88/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Dionizy Misiewicz PDL/IS/0937/01

89.

89/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Ryszard Grzegorczyk PDL/BO/0111/04

90.

90/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Kondrusik PDL/IE/0148/04

91.

91/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Mirosław Krasowski PDL/IE/0723/01

92.

92/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Krzysztof Michalski PDL/BO/0122/04

93.

93/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Ostrowski PDL/BO/0319/04

94.

94/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Nazarko Joanicjusz PDL/IE/0151/04

95.

95/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Janusz Pyrzyński PDL/BO/0212/04

96.

96/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Bohdan Franciszek Suszko PDL/BO/0443/03

97.

97/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Lech Jerzy Waniewski PDL/IE/0463/03

98.

98/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Aleksander Wołkowicki PDL/BO/1699/01

99.

99/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jadwiga Banaszewska PDL/BO/2470/02

100.

100/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Elżbieta Krystyna Bieleś-Nietupska PDL/IS/2307/02

101.

101/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Adam Kurzyna PDL/WM/0031/02

102.

102/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Marian Marczuk PDL/BO/0382/03

103.

103/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Adam Rynkiewicz PDL/BO/0325/04

104.

104/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Barbara Wyszyńska-Mardyłło PDL/BO/1724/01

105.

105/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jan Nasuta PDL/BO/0188/04

106.

106/R/06

28 marca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Józef Charytoniuk PDL/BO/0342/04

107.

107/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Elżbieta Dmitrów PDL/IE/0268/01

108.

108/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jerzy Dzielnik PDL/IE/0313/01

109.

109/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Tadeusz Kołota PDL/BO/0717/01

110.

110/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Józef Pacuk PDL/BO/0356/03

111.

111/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Aleksander Wierzbicki PDL/IE/1645/01

112.

112/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Andrzej Zalewski PDLIE/1739/01

113.

113/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Juwenal Gimer PDL/BO/0371/01

114.

114/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Wojciech Gronostajski PDL/IE/0465/03

115.

115/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Zygmunt Gryko PDL/BD/0427/01

116.

116/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Henryk Suchocki PDL/BO/2357/02

117.

117/R/06

28 marca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Piotr Kazimierz Witkowski PDL/IS/0519/03

118.

118/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Lucjan Chojnowski PDL/BO/2327/02

119.

119/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Gomoliński PDL/BO/0185/03

120.

120/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Henryk Hać PDL/BO/0166/04

121.

121/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Adam Kalinowski PDL/BO/0063/04

122.

122/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jan Rutkowski PDL/IS/2318/02

123.

123/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Mieczysław Sokołowski PDL/BO/1394/01

124.

124/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Eugeniusz Starczyk PDL/BO/0077/03

125.

125/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Henryk Gonczaruk PDL/IS/0055/04

126.

126/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Prusaczyk PDL/IE/0554/03

127.

127/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Krzysztof Sokołowski PDL/IS/1391/01

128.

128/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Eugeniusz Twarowski PDL/BO/0548/03

129.

129/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Irena Biegańska PDLBO/0064/04

130.

130/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Zdzisław Matela PDL/BO/0574/03

131.

131/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jan Młodzianowski PDL/BO/0195/03

132.

132/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Franciszek Popławski PDL/BO/0076/04

133.

133/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Rewiński PDL/IS/1226/01

134.

134/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Krzysztof Rudnik PDL/BO/1260/01

135.

135/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Ryszard Wnorowski PDL/BO/0092/04

136.

136/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Wojciech Niemywski PDL/IE/0611/03

137.

137/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Henryk Dąbrowski PDL/BO/0635/03

138.

138/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Ludwik Kosiński PDL/BO/0146/04

139.

139/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Janusz Borzuchowski PDL/BO/0034/03

140.

140/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Włodzimierz Bubel PDL/WM/0140/01

141.

141/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jerzy Buchowski PDL/BO/0143/01

142.

142/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Franciszek Bułkowski PDL/BO/0648/03

143.

143/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Bronisław Czaplejewicz PDL/BO/2535/02

144.

144/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jacek Czarniecki PDL/BO/0237/01

145.

145/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jerzy Dąbrowski PDL/IE/1926/02

146.

146/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Krystyna Doroszkiewicz PDL/BD/0284/01

147.

147/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Leszek Gołąbiecki PDL/BO/0401/01

148.

148/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Zdzisław Graczewski PDL/BO/1955/02

149.

149/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Małgorzata Hajduk PDL/BO/0457/01

150.

150/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Wojciech Hołownia PDL/BO/1976/02

151.

151/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Bożenna Jankowska PDL/IE/0520/01

152.

152/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Aleksander Krasnowski PDL/BO/0721/01

153.

153/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Kunda PDL/BO/0659/03

154.

154/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Witold Lacek PDL/IS/0810/01

155.

155/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Krystyna Lipińska PDL/BD/2427/02

156.

156/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Witold Mogielnicki PDL/WM/0946/01

157.

157/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Marek Olbryś PDL/IS/2075/02

158.

158/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Janusz Ostrowski PDL/BO/2311/02

159.

159/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Mikołaj Piceluk PDL/WM/1101/01

160.

160/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Leszek Piekarz PDL/IS/1113/01

161.

161/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Marek Krzysztof Pietrzyk PDL/BO/2400/02

162.

162/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Ireneusz Piotrowski PDL/IS/1129/01

163.

163/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Mirosława Zofia Popiel-Apanowicz PDL/IE/1154/01 03

164.

164/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Krystyna Popławska PDL/IS/1159/01

165.

165/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Józef Popowski PDL/WM/1156/01

166.

166/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Adam Karol Rećko PDL/IE/1228/01

167.

167/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Lucjan Uszyński PDL/BO/1603/01

168.

168/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Janusz Werpachowski PDL/BO/0033/03

169.

169/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Józef Wijata PDL/BO/2433/02

170.

170/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stefan Zieliński PDL/IE/2383/02

171.

171/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Marta Ziółkowska PDL/WM/2206/02

172.

172/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Wojciech Mirosław Kręcisz PDL/IS/0172/04

173.

173/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Józef Olendzki PDL/IE/0476/03

174.

174/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Roman Stefan Rachubka PDL/BO/0140/04

175.

175/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Leszek Citko PDL/BO/0516/03

176.

176/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Cezary Kuczyński PDL/BO/0232/04

177.

177/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Edward Wiśniewski PDL/BO/0218/04

178.

178/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Tadeusz Krajewski PDL/IS/0027/04

179.

179/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Andrzej Mateuszuk PDL/IE/0005/04

180.

180/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Irena Perzyna PDL/IS/1094/01

181.

181/R/06

28 marca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Wojciech Popławski PDL/BO/0012/04

182.

182/R/06

28 marca 2006 r.

dofinansowanie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

183.

183/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wybór Prezydium Rady Podlaskiej OIIB

184.

184/R/06

25 kwietnia 2006 r.

dofinansowanie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Budownictwo Sakralne i Monumentalne 2006”

185.

185/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

186.

186/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

187.

187/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

188.

188/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

189.

189/R/06

25 kwietnia 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Władysław Dębowski PDL/IS/0264/04

190.

190/R/06

25 kwietnia 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Marek Fiedoruk PDL/BO/0345/01

191.

191/R/06

25 kwietnia 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zdzisław Uszyński PDL/IE/0184/03

192.

192/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Bożena Achremczyk PDL/IS/2228/02

193.

193/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Józef Borzym PDL/BO/0278/03

194.

194/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Sławomir Drożęcki PDL/BO/0294/01

195.

195/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Dominik Gontarz PDL/BO/0390/01

196.

196/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Władysław Karpowicz PDL/BD/0599/01

197.

197/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jan Kotelczuk PDL/BO/0531/03

198.

198/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Bogusław Maliszewski PDL/BO/0625/03

199.

199/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Witold Paul PDL/IE/0131/04

200.

200/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Wojciech Roszkowski PDL/IE/0433/03

201.

201/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Stanisław Sawicki PDL/BO/1325/01

202.

202/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Henryk Sokólski PDL/IE/0656/03

203.

203/R/06

25 kwietnia 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Bronisław Szymczyk PDL/IE/0304/03

204.

204/R/06

25 kwietnia 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Henryk Antoni Zdaniewicz PDL/BO/0250/03

205.

205/R/06

25 kwietnia 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Tylenda PDL/BO/0038/05

206.

206/R/06

25 kwietnia 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Mieczysław Sanda PDL/BO/0580/03

207.

207/R/06

25 kwietnia 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB –Andrzej Maksymilian Karabowicz PDL/BD/0593/01

208.

208/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

209.

209/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

210.

210/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

211.

211/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

212.

212/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

213.

213/R/06

27 czerwca 2006 r.

wpis na listę członków POIIB

214.

214/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zbigniew Czepowski PDL/BO/0133/05

215.

215/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Andrzej Lewandowski PDL/BO/0136/05

216.

216/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jerzy Olszewski PDL/IS/0322/04

217.

217/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Teresa Owczarek PDL/BO/0093/04

218.

218/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Jacek Radecki PDL/IS/2104/02

219.

219/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Wacław Rydzewski PDL/BO/0320/04

220.

220/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Piotr Szczęsny PDL/BO/2157/02

221.

221/R/06

27 czerwca 2006 r.

zawieszenie w prawach członka POIIB – Zenon Tworkowski PDL/IE/1590/01

222.

222/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Roman Arcimienko PDL/IE/0023/01

223.

223/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Eugeniusz Bolek PDL/IS/1879/02

224.

224/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Witold Chałkowski PDL/BO/0296/04

225.

225/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Michał Grygoruk PDL/BO/0484/03

226.

226/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Franciszek Jeleniewski PDL/BO/0099/04

227.

227/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Stanisław Olszewski PDL/IE/0615/03

228.

228/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Rościsław Pożarski PDL/BO/0107/05

229.

229/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Wacław Rydzewski PDL/BO/0320/04

230.

230/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Andrzej Szymański PDL/IS/1522/01

231.

231/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Eugeniusz Józef Szymański PDL/BD/2388/02

232.

232/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Jerzy Szypulski PDL/BO/0383/03

233.

233/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Edward Wiszowaty PDL/BO/0068/03

234.

234/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Grzegorz Wiszowaty PDL/BD/1662/01

235.

235/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Kazimierz Brzeziński PDL/BO/0277/03

236.

236/R/06

27 czerwca 2006 r.

wznowienie członkostwa w POIIB – Adam Kurzyna PDL/WM/0031/03

237.

237/R/06

27 czerwca 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Edward Dołżyński PDL/IE/0047/06

238.

238/R/06

27 czerwca 2006 r.

ustalenie wynagrodzenia członków zespołów egzaminacyjnych

239.

239/R/06

27 czerwca 2006 r.

powołanie Zespołu Samopomocowego Podlaskiej OIIB

240.

240/R/06

27 czerwca 2006 r.

dofinansowanie odbudowy kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

241.

241/R/06

27 czerwca 2006 r.

dofinansowanie jubileuszu 85-lecia czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”

242.

242/R/06

5 września 2006 r.

powołanie Zespołu Prawno-‑Regulaminowego Podlaskiej OIIB

243.

243/R/06

5 września 2006 r.

powołanie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej OIIB i Podlaskiej OIA

244.

244/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Józef Ignacy Czyżewski PDL/IE/0160/03

245.

245/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Józef Dąbrowski PDL/BO/0219/04

246.

246/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Dymitr Leszczyński PDL/IS/0826/01

247.

247/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jan Makarewicz PDL/IE/0172/03

248.

248/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Bogdan Rzemieniecki

249.

249/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Konstanty Wasiukow PDL/BO/0133/03

250.

250/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Andrzej Bednarek PDL/BO/0067/04

251.

251/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Czesław Jakubowicz PDL/BO/0085/04

252.

252/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Stanisław Kowalewski PDL/IE/0699/01

253.

253/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Franciszek Piekutowski PDL/BO/0066/04

254.

254/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Aleksander Bernecki PDL/IE/0307/03

255.

255/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Edward Jabłoński PDL/IE/0317/03

256.

256/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Andrzej Edward Miętko PDL/IS/0287/03

257.

257/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Dionizy Misiewicz PDL/ISE/0937/01

258.

258/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Elżbieta Janina Tomaszewska PDL/BO/0104/04

259.

259/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Andrzej Wardziński PDL/BD/0098/04

260.

260/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Ryszard Grzegorczyk PDL/BO/0111/04

261.

261/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jerzy Kondrusik PDL/IE/0148/04

262.

262/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Mirosław Krasowski PDL/IE/0723/01

263.

263/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jan Ostrowski PDL/BO/0319/04

264.

264/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członków POIIB – Jadwiga Banaszewska PDL/BO/2470/02

265.

265/R/06

5 września 2006 r.

skreślenie z listy członk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:116