Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2014

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/14

4 lutego 2014 r.

Ustalenie ryczałtów i ekwiwalentów przysługujących członkom władz Podlaskiej OIIB

2.

2/R/14

4 lutego 2014 r.

Zmiana Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej OIIB

3.

3/R/14

18 marca 2014 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

4.

4/R/14

15 kwietnia 2014 r.

Wybór Prezydium Rady Podlaskiej OIIB

5.

5/R/14

15 kwietnia 2014 r.

Wyznaczenie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

6.

6/R/14

6 maja 2014 r.

Powołanie Zespołu Prawno-‑Regulaminowego Podlaskiej OIIB

7.

7/R/14

6 maja 2014 r.

Upoważnienie Przewodniczącego Rady POIIB do podjęcia działań zmierzających do powołania wspólnie z samorządami i stowarzyszeniami zawodowymi zespołu ds. wykonywania zawodu i interesów zawodowych członków

8.

8/R/14

6 maja 2014 r.

Ustalenie zasad informowania członków POIIB o zmianach w przepisach prawa

9.

9/R/14

6 maja 2014 r.

Powołanie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego

10.

10/R/14

6 maja 2014 r.

Przyjęcie Regulaminu działalności samopomocowej POIIB

11.

11/R/14

6 maja 2014 r.

Zmiana uchwały 4/R/14

12.

12/R/14

6 maja 2014 r.

Ustalenie wysokości ryczałtów i ekwiwalentów przysługujących członkom władz POIIB

13.

13/R/14

4 listopada 2014 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

14.

14/R/14

4 listopada 2014 r.

Uchwalenie Regulaminu Punktów informacyjnych Podlaskiej OIIB

15.

15/R/14

4 listopada 2014 r.

Powołanie Zespołu ds. zakupu nieruchomości

16.

16/R/14

11 grudnia 2014 r.

Zmiana Regulaminu działalności samopomocowej POIIB

17.

17/R/14

11 grudnia 2014 r.

Wyrównanie wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

18.

18/R/14

11 grudnia 2014 r.

Uchylenie uchwały 8/R/09 Rady POIIB z 27 października 2009 r.

19.

19/R/14

11 grudnia 2014 r.

Korekta budżetu na 2014 r.

20.

20/R/14

11 grudnia 2014 r.

Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2015 r.

21.

21/R/14

11 grudnia 2014 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:93