Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2016

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/16

9 lutego 2016 r.

Zmiana w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym

2.

2/R/16

9 lutego 2016 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

3.

3/R/16

10 maja 2016 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

4.

4/R/16

28 czerwca 2016 r.

Zmiana uchwały 9/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego

5.

5/R/16

8 listopada 2016 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

6.

6/R/16

16 grudnia 2016 r.

Korekta budżetu na 2016 r.

7.

7/R/16

16 grudnia 2016 r.

Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2017 r.

8.

8/R/16

16 grudnia 2016 r.

Uchylenie uchwały 17/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

9.

9/R/16

16 grudnia 2016 r.

Zgoda na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:113