Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2018

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/18

13 lutego 2018 r.

Zatwierdzenie uchwały Prezydium Rady 1/PR/18 z 6 lutego 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zapomogi

2.

2/R/18

13 lutego 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

3.

3/R/18

27 marca 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

4.

4/R/18

23 kwietnia 2018 r.

Wybór Prezydium Rady Podlaskiej OIIB

5.

5/R/18

23 kwietnia 2018 r.

Wyznaczenie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Podlaskiej OIIB

6.

6/R/18

23 kwietnia 2018 r.

Powołanie Zespołu Prawno‑Regulaminowego

Podlaskiej OIIB

7.

7/R/18

23 kwietnia 2018 r.

Powołanie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego

8.

8/R/18

18 września 2018 r.

Zmiana uchwały 4/R/18 z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady POIIB

9.

9/R/18

18 września 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

10.

10/R/18

18 września 2018 r.

Zmiana Regulaminu działalności samopomocowej

11.

11/R/18

14 grudnia 2018 r.

Korekta budżetu na 2018 rok

12.

12/R/18

14 grudnia 2018 r.

Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2019 r.

13.

13/R/18

14 grudnia 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:122