Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2021

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2021

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/OR/21

16 lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

2.

2/OR/21

   16 lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

3.

3/OR/21

   16  lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2020 i przedłożenia na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.

4.

4/OR/21

16  lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2021 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

5.

5/OR/21

16 lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Programowej czasopisma

„Budownictwo i Architektura Podlasia”

6.

6/OR/21

16 marca 2021 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 12.01.2021r. - 23.02.2021 r.

7.

7/OR/21

16 marca 2021 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 16.02.2021 r. - 02.03.2021 r.

8.

8/OR/21

16 marca 2021 r.

Uchwała w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego

9.

9/OR/21

27 kwietnia 2021 r.

w sprawie wniosków złożonych podczas XX Okręgowego Zjazdu POIIB

10.

10/OR/21

27 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu samopomocy w POIIB

11.

11/OR/21

27 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia doskonalenia zawodowego członków w POIIB

12.

12/OR/21

27 kwietnia 2021 r.

uchwała w sprawie powołania Zespołu do organizacji Jubileuszu XX lecia POIIB

13.

13/OR/21

22 czerwca 2021 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 18.05.2021r. - 15.06.2021 r.

14.

14/OR/21

22 czerwca 2021 r.

W sprawie korekty budżetu na 2021

15.

15/OR/21

22 czerwca 2021 r.

W sprawie zmiany procedury naboru na stanowiska POIIB zatwierdzonej uchwałą 8/R/19 zmienionej uchwałą 10/R/20

16.

16/OR/21

14 września 2021 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu obwodowych zebrań wyborczych w POIIB.

17.

17/OR/21

14 września 2021 r.

W sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych

18.

18/OR/21

13 grudnia 2021 r.

Uchwała w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB od 26 października 2021 r. do 23 listopada 2021r.

19.

19/OR/21

13 grudnia 2021 r.

W sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29.09.2020 dot. zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych w POIIB

20.

20/OR/21

13 grudnia 2021 r.

W sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 z 6.05.2014 dot. ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów zmienionej uchwałą 12/R/19 z 13.12.2019 r.

21.

21/OR/21

13 grudnia 2021r.

W sprawie zwołania XXI

Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIIB w 2022r.

22.

22/OR/21

13 grudnia 2021r.

W sprawie korekty budżetu na 2021 r.

23.

23/OR/21

13 grudnia 2021r.

Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2022r.

24.

24/OR/21

13 grudnia 2021 r.

W sprawie wniosku o nadanie odznaki honorowej PIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:105