Uchwała Nr 10 XI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

XI Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 kwietnia 2012 r.

w sprawie wniosków zgłoszonych

na XI Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przeprowadzeniu przez delegatów dyskusji i głosowań nad poszczególnymi wnioskami zgłoszonymi na XI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się wnioski nr 1, 2 i 3, które zostały zakwalifikowane w następujący sposób:

1)      wnioski nr 2 i 3 – skierowano do rozpatrzenia przez XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania tych wniosków pod obrady XI Krajowego Zjazdu PIIB. Zobowiązuje się delegatów Podlaskiej OIIB na zjazdy krajowe do zdania relacji o sposobie ich realizacji przez XI Krajowy Zjazd PIIB (wnioski nr 2 i 3 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do uchwały);

2)      wniosek nr 1 – w sprawie będącej przedmiotem wniosku postanowiono podjąć osobną uchwałę XI Zjazdu Podlaskiej OIIB (wniosek nr 1 stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

  1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 1 oraz działaniach podjętych dla ich realizacji w sprawozdaniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1111