Uchwała Nr 8 XV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 8

XV Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wniosków zgłoszonych

na XV Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przeprowadzeniu przez delegatów dyskusji i głosowań nad poszczególnymi wnioskami zgłoszonymi na XV Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Zjazd przyjmuje wniosek nr 4 i kieruje go do Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania wniosku do adresata (wniosek nr 4 stanowi załącznik nr 1 do uchwały).
  2. Zjazd odrzuca wnioski nr 1 i 2 (wnioski nr 1 i 2 stanowią załączniki nr 2 i 3 do uchwały).
  3. Wnioski nr 3 i 5 zostały wycofane przez wnioskodawców (wnioski nr 3 i 5 stanowią załączniki nr 4 i 5 do uchwały).
  4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wymienionego w ust. 1 oraz działaniach podjętych dla jego realizacji wnioskodawca zostanie poinformowany w sprawozdaniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

 

Tomasz Jacek Płazak

 

Przewodniczący Zjazdu

Ryszard Sztuka

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:984