Protokół nr 5/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 lipca 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 5/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 lipca 2016 r. 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 28 czerwca 2016 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Grażyna Siemiończyk usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady POIIB zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli Protokół nr 4/R/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przy głosie wstrzymującym się p. Bogdana Gawrychowskiego.

Ad. 2

Zajęto się tematem zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk przedstawił możliwość zakupu takiego lokalu na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 o łącznej powierzchni 391,8 m2. i poinformował zebranych o szczegółach rozmów, które zostały podjęte z właścicielem. Po dyskusji w wyniku głosowania Rada jednomyślnie postanowiła udzielić Zespołowi do Spraw Zakupu Nieruchomości zgodę na podjęcie negocjacji w celu kupna tego lokalu. Ze względu na powyższe stosowna uchwała zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Ad. 3

22 czerwca 2016 r. wpłynęło pismo z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Białystok z prośbą o wskazanie osoby, która zasiadałaby z ramienia POIIB w jury konkursu PZITB na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków budownictwo oraz inżynieria i ochrona środowiska. Po chwili postanowiono delegować p. Jerzego Bukowskiego.

Przedstawiono pismo z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z zaproszeniem do udziału w II Regatach o Mistrzostwo Polski W-MOIIB w klasie Omega, które odbędą się 27 sierpnia 2016 r. w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” w Olsztynie. W wyniku głosowania postanowiono, że Podlaska OIIB pokryje koszty noclegów i dojazdu jednej 3-osobowej załodze. Informacja o zawodach zostanie zamieszczona na stronie internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ad. 4

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1106