Protokół nr 2/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 marca 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 2/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 marca 2018 r.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 13 lutego 2018 r.
 2. Przygotowania do XVII Zjazdu Podlaskiej OIIB.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 6 i 20 lutego 2018 r.
 4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
 5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski i Bogdan Gawrychowski usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w porządku obrad dodać jako punkt 3. omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej OIIB. Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą, a po chwili przyjęli protokół nr 1/R/18 z dnia 13 lutego 2018 r.

Ad. 2

Zajęto się tematem przygotowań do XVII Zjazdu POIIB. Omówiono listę kandydatów do pełnienia funkcji zjazdowych. Po chwili poruszono temat rozliczania kosztów przejazdu delegatów na zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uzgodniono, że wypłacone zostaną koszty przejazdu dla wszystkich delegatów mieszkających w odległości powyżej 15 km poza granicami miasta Białystok. Ustalono następujące kwoty:

 1. Suwałki - Białystok: 20,- zł w jedną stronę,
 2. Łomża - Białystok: 20,- zł w jedną stronę,
 3. Nowogród - Białystok: 30,- zł w jedną stronę,
 4. Bielsk Podlaski - Białystok: 10,- zł w jedną stronę,
 5. Piątnica - Białystok: 20,- zł w jedną stronę,
 6. Cieliczanka - Białystok: 5,- zł w jedną stronę,
 7. Tykocin - Białystok: 5,- zł w jeną stronę,
 8. Hajnówka - Białystok: 15,- zł w jedną stronę,
 9. Sejny - Białystok: 25,- zł w jedną stronę.

Poinformowano, że przedstawicielem władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Zjeździe będzie Wiceprezes PIIB p. Zbigniew Kledyński.

Ad. 3

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 r. Wniosek dotyczący postanowienia wydanego przez Starostę Ełckiego o obowiązku podania właścicieli działek, przez które przebiegać będzie projektowana sieć energetyczna złożył p. Michał Kuczyński. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą i dyskusji jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 4

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 3/R/18 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 6 i 20 lutego 2018 r. Dotyczyły one kosztów działalności Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIIB w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykonania uchwał XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządzania majątkiem Podlaskiej OIIB w 2017 r., inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz amortyzacji środków trwałych w 2017 r., a także działalności finansowej Rady POIIB i uchwał Rady oraz kosztów związanych z jej działalnością.

Ad. 5

P. Wojciech Kamiński oraz Skarbnik Rady p. Krzysztof Ciuńczyk podali szereg informacji  związanych ze sprzedażą obecnej siedziby Izby i remontem lokali 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przeznaczonych na nową siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przedstawiono prośbę p. Marcina Sulkowskiego, pracownika Politechniki Bialostockiej, o możliwość zorganizowania w Izbie spotkania przybliżającego działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa studentom uczelni. Członkowie Rady stwierdzili, że nie widzą przeciwskazań, aby w przyszłości takie spotkanie mogło się odbyć.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała zaproszenie do udziału w ankiecie dotyczącej określenia zapotrzebowania branży budowlanej na kompetencje pracowników w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”. Postanowiono, że ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Podlaskiej OIIB.

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że zaplanowane na 3 kwietnia 2018 r. posiedzenie Prezydium Rady nie odbędzie się. Zbierze się ono we wtorek 17 kwietnia 2018 r.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1121