Uchwała nr 4 II Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- -Sprawozdawczego z dn. 24.04.2003 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej OIIB na 2003 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała nr 4

II Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-

-Sprawozdawczego

z dn. 24.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej OIIB na 2003 r.

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów uchwala się co następuje:

§1

II Zjazd POIIB – Sprawozdawczy uchwala budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2003, przewidujący koszty w wysokości 506.170 PLN i wpływy w wysokości 715.962 PLN.

§2

Budżet wraz z opisem stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Lech Dzienis

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Podkowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1156