Zarządzenie nr 3/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wpisu na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budown

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 3/2015

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2014-2018

 

Na podstawie ust. 6 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.), po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB

 

§ 1

Wpisuję na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2014-2018:

Mirosława Truszkowskiego – magistra inżyniera inżynierii sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane nr Bł/52/98 z 28 lipca 1998 r. i nr Bł/18/99 z 21 kwietnia 1999 r., rekomendowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:847