Zarządzenie nr 4/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 4/2015

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

 

§ 1

Powołuję nw. zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2015 r.:

 

I. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery Ł), w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2. Czesław Miedziałowski – członek

prof. dr hab. inż.

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

II. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery Ż), w składzie:

1. Mikołaj Malesza– przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2. Waldemar Piotr Orłowski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

III. Zespół egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

IV. Zespół egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Marek Gwiazdowski – członek

mgr inż. budownictwa (z wyjątkiem sprawy pana Rafała Lumy)

3. Sławomir Topczewski – członek

mgr inż. budownictwa

4. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

V. Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

(z wyjątkiem sprawy Pawła Sokołowskiego)

4. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

mgr inż. elektryk

 

VI. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery Ż), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

VII. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Bogumiła Pawluk – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:873