Zarządzenie nr 6/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wpisu na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 6/2015

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2014-2018

 

Na podstawie ust. 6 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.), po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB

 

§ 1

Wpisuję na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2014-2018:

1)       Witolda Chodkiewicza – magistra inżyniera budownictwa drogowego, posiadającego uprawnienia budowlane nr ONB-907/30/74 z 1 kwietnia 1974 r., nadane przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie, rekomendowanego przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2)       Leonarda Kurzynę – inżyniera budownictwa, posiadającego uprawnienia budowlane nr BŁ/226/94 z 12 grudnia 1994 r., nadane przez Wojewodę Białostockiego, rekomendowanego przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:861