Zarządzenie nr 2/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wpisu na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 2/2016

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2014-2018

 

Na podstawie ust. 6 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisuję na listę egzaminatorów KK Podlaskiej OIIB w kadencji obejmującej lata 2014-2018:

Aleksandra Tabędzkiego – magistra inżyniera budownictwa, posiadającego decyzję – „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” nr Bł/58/79 z 18 lipca 1979 r., wydaną przez Wojewodę Białostockiego oraz decyzję – „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie” nr BŁ/187/94 z 16 listopada 1994, wydaną przez Wojewodę Białostockiego,

rekomendowanego przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:879