Zarządzenie nr 3/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 3/2016

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

Powołuję nw. zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r.:

I Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery F), w składzie:

1.Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2.Czesław Miedziałowski – członek

prof. dr hab. inż.

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

II Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery G do litery Ł), w składzie:

1.Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2.Wojciech Rębacz – członek

mgr inż. budownictwa lądowego

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

III Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery R), w składzie:

1.Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2.Waldemar Piotr Orłowski – członek

mgr inż. budownictwa

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

IV Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Z oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

1. Mikołaj Malesza– przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2. Aleksander Tabędzki – członek

mgr inż. budownictwa

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

V Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

VI Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K), w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Anna Andruszkiewicz – członek

mgr inż. budownictwa

3. Sławomir Topczewski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

VII Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Z), w składzie:

1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Sławomir Topczewski – członek

mgr inż. budownictwa

3 Wojciech Rębacz – sekretarz

mgr inż. budownictwa lądowego

 

VIII Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Dariusz Mocarski – członek

inżynier

3. Paweł Jan Mazur – sekretarz

mgr inż. o kierunku elektrotechnika

IX Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

dr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

X Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery G do litery Ż), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

dr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

XI Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery P), w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Jerzy Busłowski – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

 

XII Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 2) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Z), w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Jerzy Busłowski – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1437