Zarządzenie nr 4/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB z dnia 11 kwietnia 2017 r. w spra

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 4/2017

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017

Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

W zarządzeniu nr 2/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane wprowadza się następującą zmianę:

1)      w § 1 poz. X otrzymuje brzmienie:

„X. Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi), w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2.Mirosław Matusik – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3.Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

4.Dariusz Cezary Wawrentowicz – sekretarz

dr inż. inżynierii środowiska”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:854