Zarządzenie nr 5/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wpisu na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 5/2017

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2014-2018

 

Na podstawie ust. 6 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.), po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB

§ 1

Wpisuję na listę egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2014-2018:

1) Henryka Kowalewskiego – magistra inżyniera transportu, posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny Bł-Z/7/03 z 19 grudnia 2003 r., nadane przez Wojewodę Podlaskiego, rekomendowanego przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) Piotra Putkę – magistra inżyniera elektrotechniki, posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0053/POOE/06 z 27 czerwca 2006 r., nadane przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, rekomendowanego przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:877