Zarządzenie nr 7/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 7/2017

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 13/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

Powołuję niżej wymienione zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2017 r.:

I.Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C), w składzie:

 1. Mikołaj Malesza – przewodniczący
 2. Wojciech Rębacz – członek
 3. Jarosław Werbel – sekretarz

II.Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do liter Ko), w składzie:

 1. Mikołaj Malesza – przewodniczący
 2. Aleksander Tabędzki – członek
 3. Jarosław Werbel – sekretarz

III.Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od liter Kr do litery P), w składzie:

 1. Mikołaj Malesza – przewodniczący
 2. Czesław Miedziałowski – członek
 3. Jarosław Werbel – sekretarz

IV.Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Z), w składzie:

 1. Mikołaj Malesza – przewodniczący
 2. Jarosław Werbel – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

V.Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

 1. Wojciech Rębacz – przewodniczący
 2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

VI.Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery B), w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Sławomir Topczewski – członek
 3. Wojciech Rębacz – sekretarz

VII.Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery F do litery Z), w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Sławomir Topczewski – członek
 3. Wojciech Rębacz – sekretarz

VIII.Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, w składzie:

 1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący
 2. Henryk Kowalewski – członek
 3. Piotr Putko – członek
 4. Marek Gwiazdowski – sekretarz

IX.Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

 1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący
 2. Paweł Jan Mazur – członek
 3. Kazimierz Płazak – sekretarz

X.Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery B do litery P), w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Mirosław Matusik – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XI.Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Z, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C), w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Mirosław Matusik – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XII.Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery K), w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Danuta Piszczatowska – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XIII.Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery Ł do litery W, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Danuta Piszczatowska – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XIV.Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do projektowania), w składzie:

 1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący
 2. Jerzy Busłowski – członek
 3. Kazimierz Płazak – sekretarz

XV.Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 2) kierowania robotami budowlanymi), w składzie:

 1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący
 2. Jerzy Busłowski – członek
 3. Kazimierz Płazak – sekretarz

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:928