Uchwała nr 9 II Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- -Sprawozdawczego z dn. 24.04.2003 r. w sprawie wniosku o wystąpienie do Ministra Infrastruktury.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała nr 9

II Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-

-Sprawozdawczego

z dn. 24.04.2003 r.

w sprawie wniosku o wystąpienie do Ministra Infrastruktury.

§1

II Zjazd POIIB – Sprawozdawczy przyjmuje wniosek o wystąpienie do Ministra Infrastruktury o zmianę rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 134, poz. 38, z późniejszymi zmianami) poprzez wprowadzenie w ww. rozporządzeniu zapisu o prawie wykonywania projektów zagospodarowania działki lub terenu przez projektantów branżowych w przypadku, gdy zadanie inwestycyjne jest samodzielnym zadaniem liniowym (sieci sanitarne, elektryczne oraz rozwiązania komunikacyjne – drogi, ulice) lub obiektem inżynierskim (most, zbiornik, itp.).

§2

Zobowiązuje się delegatów na Zjazd Krajowy do zgłoszenia na II Zjeździe Krajowym wniosku o wystąpienie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do Ministra Infrastruktury o zmianę rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 134, poz. 38, z późniejszymi zmianami) poprzez wprowadzenie w ww. rozporządzeniu zapisu o prawie wykonywania projektów zagospodarowania działki lub terenu przez projektantów branżowych w przypadku, gdy zadanie inwestycyjne jest samodzielnym zadaniem liniowym (sieci sanitarne, elektryczne oraz rozwiązania komunikacyjne – drogi, ulice) lub obiektem inżynierskim (most, zbiornik, itp.).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Lech Dzienis

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Podkowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1168