Zarządzenie nr 12/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 12/2019

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2019 r.

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 13/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

Powołuję niżej wymienione zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r.:

 

I.Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D/, w składzie:

1.Krzysztof Falkowski – przewodniczący

2.Dariusz Kiluk – członek

3.Wojciech Sadowski – sekretarz

 

II.Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery E do litery M/, w składzie:

1.Krzysztof Falkowski – przewodniczący

2.Dariusz Kiluk – członek

3.Wojciech Sadowski – sekretarz

 

III.Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery R/, w składzie:

1.Krzysztof Falkowski – przewodniczący

2.Dariusz Kiluk – członek

3.Wojciech Sadowski – sekretarz

 

IV.Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/,  w składzie:

1.Krzysztof Falkowski– przewodniczący

2.Dariusz Kiluk – członek

3.Wojciech Sadowski – sekretarz

 

V.Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

1.Jerzy Tadeusz Drapa – przewodniczący

2.Wojciech Rębacz – członek

3.Marek Gwiazdowski – sekretarz

 

VI.Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/ w składzie:

1.Marek Gwiazdowski – przewodniczący

2.Bartłomiej Piotrowski – członek

3.Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

 

VII.Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

1.Marek Gwiazdowski – przewodniczący (oprócz sprawy p. T. C., gdzie funkcję przewodniczącego Zespołu pełni: Krzysztof Falkowski)

2.Witold Chodkiewicz – członek

3.Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

 

VIII.Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

1.Krzysztof Falkowski – przewodniczący

2.Stanisław Ziółkowski – członek

3.Marek Gwiazdowski – sekretarz

 

IX.Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

1.Tomasz Surowiec – przewodniczący

2.Dariusz Mocarski – członek

3.Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

 

X.Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1)  projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania w ograniczonym zakresie, 3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/ w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

2.Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

3.Grażyna Siemiończyk– sekretarz

 

XI.Zespół egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery P /, w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

2.Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

3.Grażyna Siemiończyk – sekretarz

 

XII.Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do litery Ż), 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

2.Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

3.Grażyna Siemiończyk – sekretarz

 

XIII.Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K/, w składzie:

1.Tomasz Surowiec – przewodniczący

2.Janusz Topolski – członek (oprócz sprawy p. M. L., gdzie funkcję członka Zespołu pełni: Wojciech Sadowski)

3.Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

 

XIV.Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K/, w składzie:

1.Tomasz Surowiec – przewodniczący (oprócz sprawy p. K. O., gdzie funkcję przewodniczącego Zespołu pełni: Wojciech Sadowski)

2.Dariusz Mocarski – członek

3.Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

 

XV.Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

1.Tomasz Surowiec – przewodniczący

2.Janusz Topolski – członek

3.Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:856