Zarządzenie nr 13/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019 Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB z dnia 16 października 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 13/2019

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019

Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2019 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

W zarządzeniu nr 12/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 poz. I otrzymuje brzmienie:

„I. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D/,  w składzie:

  1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
  2. Dariusz Kiluk – członek
  3. Czesław Miedziałowski – sekretarz.

 

2)      w § 1 poz. IV otrzymuje brzmienie:

„IV. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/,  w składzie:

  1. Krzysztof Falkowski– przewodniczący
  2. Czesław Miedziałowski – członek
  3. Wojciech Sadowski – sekretarz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:815