Zarządzenie nr 14/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019 Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB z dnia 16 października 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 14/2019

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019

Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2019 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

W zarządzeniu nr 12/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 13/2019 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 poz. VIII otrzymuje brzmienie:

„VIII. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/,  w składzie:

  1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
  2. Wojciech Sadowski – członek
  3. Marek Gwiazdowski – sekretarz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:839