Zarządzenie nr 16/2019 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 16/2019

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego (przyjętego uchwałą Nr 16/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dnia 16 października 2019 r.) w związku z ust. 2 Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych (stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych przyjętego uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 17/R/19 z 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołuję Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny OKK POIIB w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania p. Wojciechowi Prokopowi tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wszczętego na wniosek z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu: 29 listopada 2019 r.), w składzie:

  1. Marek Gwiazdowski – Przewodniczący Zespołu,
  2. Jerzy Tadeusz Drapa – Członek Zespołu,
  3. Dariusz Kiluk – Członek Zespołu,
  4. Wojciech Sadowski – Sekretarz Zespołu.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:872