Zarządzenie nr 21/P/16 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 21/P/16

Przewodniczącego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2016 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.) i § 13 ust. 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam do obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 5/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kinga Piasecka,

2)      Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kinga Piasecka,

3)      Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Paweł Dąbrowski,

4)      Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,

5)      Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,

6)      Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Danuta Świrydo,

7)      Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Ewelina Raciborska,

8)      Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Ewelina Raciborska,

9)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Danuta Świrydo.

§ 2

Wyznaczam do obsługi prawnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 5/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,

2)      Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ewelina Raciborska,

3)      Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

4)      Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Ewelina Raciborska,

5)      Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej – Elżbieta Żukowska,

6)      Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Michał Pater,

7)      Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Michał Pater,

8)      Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Michał Pater,

9)      Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Michał Pater.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:922