Zarządzenie nr 24/P/17 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 24/P/17

Przewodniczącego Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2017 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.) i § 13 ust. 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 13/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam do obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 7/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

2)      Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Marta Dzienisowicz,

3)      Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kinga Piasecka,

4)      Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kinga Piasecka,

5)      Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Łukasz Usakiewicz,

6)      Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,

7)      Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Łukasz Usakiewicz,

8)      Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Danuta Świrydo,

9)      Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Danuta Świrydo,

10)  Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

11)  Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

12)  Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

13)  Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Paweł Dąbrowski,

14)  Zespół Kwalifikacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Danuta Świrydo,

15)  Zespół Kwalifikacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Danuta Świrydo.

§ 2

Wyznaczam do obsługi prawnej zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 7/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane następujących pracowników Biura Izby:

1)      Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

2)      Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

3)      Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

4)      Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Elżbieta Żukowska,

5)      Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – Monika Urban‑Szmelcer,

6)      Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Monika Urban‑Szmelcer,

7)      Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – Monika Urban‑Szmelcer,

8)      Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – Elżbieta Żukowska,

9)      Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – Elżbieta Żukowska,

10)  Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,

11)  Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,

12)  Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,

13)  Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Monika Urban-Szmelcer,

14)  Zespół Kwalifikacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Elżbieta Żukowska,

15)  Zespół Kwalifikacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Elżbieta Żukowska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:852