Uchwała nr 9 III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2004 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała nr 9

III Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2004 r.

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

III Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2004.

§2

Nadwyżkę budżetową za rok 2003 przeznacza się na działalność statutową.

§3

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Wiktor Ostasiewicz

Przewodniczący Zjazdu
Marek Ruciński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1117