Zarządzenie nr 28/P/18 Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 28/P/18

Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

w Biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.) oraz art. 9 § 2 i art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 917, z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:845