Uchwała Nr 7 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 7

IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

za rok 2004

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2004, uchwala się, co następuje:

§1

IV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia pozytywnie wykonanie budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2004 i udziela absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Wacław Sójko

Przewodniczący Zjazdu
Zenon Tworkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1062