Uchwała Nr 8 IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie siedziby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 8

IV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie siedziby

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

IV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa upoważnia Radę POIIB do podjęcia działań zmierzających do nabycia lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Wacław Sójko

Przewodniczący Zjazdu
Zenon Tworkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1150