Protokół nr 1/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 lutego 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 1/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 lutego 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 6 grudnia 2016 r.
  2. Wręczenie podziękowań osobom reprezentującym podlaski samorząd inżynierów budownictwa na zawodach pływackich i w turnieju brydżowym.
  3. Wstępne założenia do sprawozdania Rady za 2016 r.
  4. Przygotowania do XVI Zjazdu Podlaskiej OIIB.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 9/PR/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Ad. 2

26 listopada 2016 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się VII Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. Nasi zawodnicy startowali w różnych kategoriach wiekowych i w konkurencjach indywidualnych zdobyli: Robert Bagiński - brązowy medal na 50 m stylem grzbietowym, Ryszard Klimek - złoty medal na 25 m stylem dowolnym i srebrny medal na 50 m stylem dowolnym oraz Wieńczysław Safrończyk - srebrny medal na 50 m stylem klasycznym i brązowy medal na 25 m stylem grzbietowym. Z kolei na V Mistrzostwach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym zorganizowanych przez Śląską OIIB w dniach 9‑11 grudnia 2016 r. w Szczyrku przedstawiciele podlaskiego samorządu zajęli miejsca na podium w ramach poszczególnych turniejów: Waldemar Ładowski - III miejsce w turnieju indywidualnym na zapis maksymalny oraz Janusz Galewski i Andrzej Błachno - I miejsce w turnieju par na zapis maksymalny. Spośród medalistów zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie przybyli panowie Ryszard Klimek i Wieńczysław Safrończyk, i na wstępie podzielili się z członkami Prezydum Rady POIIB wrażeniami z zawodów pływackich. Następnie w imieniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jej Przewodniczący p. Wojciech Kamiński wręczył podziękowania i skromne upominki osobom reprezentującym podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na zawodach.

Ad. 3

Zajęto się wstępnymi założeniami do sprawozdania Rady za 2016 r. Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym na dzisiejszym posiedzeniu korekty w części merytorycznej dokumentu. Po chwili p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił część finansową sprawozdania Rady za 2016 r. Cały dokument zostanie ostatecznie przyjęty na posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB w dniu 14 lutego 2017 r.

Ad. 4

Poruszono kwestię przygotowań do XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się w piątek 7 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji SNT NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na wstępie przeanalizowano i dokonano poprawek dotyczących porządku obrad oraz omówiono projekty regulaminu zjazdu i uchwał. Następnie zdecydowano rekomendować Radzie Podlaskiej OIIB, żeby koszty przejazdu zostały wypłacone wszystkim delegatom okręgowym mieszkającym w odległości nie mniejszej niż 15 kilometrów od Białegostoku. Z kolei podjęto temat kandydatów do pełnienia funkcji zjazdowych oraz zredagowano listę zaproszonych gości. Po chwili postanowiono przekazać wszystkie dokumenty do zaakceptowania przez Radę.

Ad. 5

Omówiono wnioski p. Bożeny Poźniak o udzielenie zapomogi po śmierci męża - Mirosława Poźniaka, który zmarł 23 stycznia 2017 r. Ponieważ w momencie zgonu miał on nieopłacone składki członkowskie (opłacono je dopiero 31 stycznia 2017 r.), zgodnie z Regulaminem działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB nie mógł udzielić wnioskodawczyni zapomogi z tytułu śmierci małżonka - członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Postanowiono, że decyzję w sprawie ewentualnego przyznania p. Bożenie Poźniak zapomogi podejmie Rada POIIB na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2017 r.

Przedstawicielstwo Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Słupsku 3 lutego 2017 r. przesłało zaproszenie do udziału w III edycji Zawodów w Wędkarstwie Morskim o Puchar Przewodniczącego Pomorskiej OIIB, które zostaną rozegrane w terminach 5 marca lub 1 kwietnia 2017 r. Ustalono, że Podlaska OIIB pokryje koszty wpisowego, transportu kolejowego i noclegu zarezerwowanego przez Izbę Pomorską czterem czynnym członkom naszej Izby.

7 lutego 2017 r. wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku z prośbą o dofinansowanie do nagród dla laureatów etapu centralnego XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. Po chwili Prezydium Rady Podlaskiej OIIB postanowiło jednogłośnie przyznać na ten cel 1000,- zł.

Poinformowano o ofercie wydawnictwa SIGMA-NOT specjalnej prenumeraty czasopism branżowych dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Postanowiono, że szczegóły zostaną umieszczone na stronie internetowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

 mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:954