Protokół nr 3/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 3/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 kwietnia 2017 r

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 14 marca 2017 r.
  2. Omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka Podlaskiej OIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pan Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

 

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 2/PR/17 z dnia 14 marca 2017 r. przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka Podlaskiej OIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2017 r.

Wniosek dotyczący nieprawidłowości w procedurze przeprowadzania narad koordynacyjnych w Starostwie Bielskim złożył p. Piotr Bartoszewicz. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą i dyskusji przy głosie wstrzymującym się p. Falkowskiego zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu polegającą na wystosowaniu do Starosty Bielskiego pisma z prośbą o zaprzestanie nakładania na projektantów i inwestorów obowiązku dokonywania uzgodnień materiałów wymaganych do zgłoszenia i pozwolenia na budowę poza miejscem narady koordynacyjnej.

Ad. 3

Podjęto temat organizacji Dnia Dziecka przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na terenie Majątku Howieny w dniu 3 czerwca 2017 r. Po krótkiej dyskusji ustalono, że za udział w imprezie chętni będą musieli zapłacić 15,- zł (a nie, jak postanowiono na poprzednim zebraniu 10,- zł) plus 10,- zł (lub więcej) na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Członkowie Prezydium Rady wyrazili także zgodę na zlecenie usługi dotyczącej zorganizowania zajęć z klockami LEGO firmie Bricks 4 Kidz z Białegostoku.

P. Andrzej Falkowski przedstawił zebranym projekt Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB po wprowadzeniu poprawek przyjętych na poprzednim posiedzeniu Prezydium Rady. Po chwili przyjęto ostateczną propozycję dokumentu do przedstawienia Radzie.

Następnie p. Falkowski zaprezentował zebranym projekt porozumienia Podlaskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które miałoby zostać podpisane w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Po chwili poruszono temat zaproszenia od białostockiego Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Koła PZITS przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku do uczestnictwa w V Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Janowie Podlaskim. Udział Izby wiązałby się z opłatą składki sponsorskiej w wysokości 10000,- zł brutto. Członkowie Prezydium Rady podjęli decyzję, że podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa nie jest zainteresowany taką formą współpracy przy organizacji powyższego przedsięwzięcia.

P. Elżbieta Żukowska poinformowała zebranych, że na najbliższym posiedzeniu Rady zostaną przedstawione dwa projekty uchwał: w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB oraz w sprawie zmiany uchwały nr 9/R/16 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zajęto się tematem zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby biura Podlaskiej OIIB. Szczegóły w imieniu Zespołu do spraw zakupu nieruchomości przedstawił zebranym Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:972