Protokół nr 5/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 5/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 14 czerwca 2017 r.
  2. Uchylenie uchwały nr 1/PR/17 Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie opinii do odmowy przyznania zapomogi losowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym. Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej OIIB zostali powiadomieni o terminie dzisiejszego zebrania mailowo.

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 4/PR/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Ad. 2

Na zebraniu Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 14 czerwca 2017 r. na podstawie Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego uchwałą Rady Podlaskiej OIIB nr 10/R/14 z dnia 26 maja 2014 r. została podjęta uchwała nr 1/PR/17 w sprawie opinii do odmowy przyznania zapomogi losowej z powodu śmierci małżonki p. Zygfrydowi Zdzisławowi Fiłonowiczowi. Ponieważ stwierdzono, że w podstawie prawnej ww. uchwały należało przywołać nowy Regulamin (obowiązujący od 25 kwietnia 2017 r.), postanowiono (przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Sykały) uchylić uchwałę nr 1/PR/17 Prezydium Rady Podlaskiej OIIB (uchwała nr 2/PR/17).

Ad. 3

Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 3/PR/17 w sprawie odmowy przyznania p. Fiłonowiczowi zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby.

Ad. 4

P. Grażyna Sykała poinformowała zebranych o wycieczce technicznej pt.: „Odnawialne źródła energii oraz cud sztuki hydrotechnicznej na Pomorzu”, którą podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zorganizuje w dniach 28-30 września 2017 r.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:950