Protokół nr 6/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 6/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 lipca 2017 r.

 

Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 19 czerwca 2017 r.
  2. Przygotowania do przeprowadzenia zebrań wyborczych w poszczególnych obwodach.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. Pan Wojciech Borzuchowski oraz panie Grażyna Siemiończyk i Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 5/PR/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 2

Na wstępie postanowiono, że planowane na 19 września 2017 r. posiedzenie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostanie przełożone na 5 września, a spotkanie Rady Podlaskiej OIIB przesunięte z 26 września na 12 września 2017 r.

Po chwili zajęto się przygotowaniami do przeprowadzenia obwodowych zebrań wyborczych, które zaplanowano w okresie od 9 grudnia 2017 r. do 27 stycznia 2018 r. Po dyskusji ustalono projekt podziału obwodów wyborczych przy sprzeciwie Skarbnika Rady p. Krzysztofa Ciuńczyka i głosie wstrzymującym się Zastępcy Przewodniczącego Rady p. Andrzeja Falkowskiego oraz jednogłośnie przyjęto projekt Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych. Oba dokumenty zostaną przedstawione Radzie do zaakceptowania.

Ad. 3

Następnie p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych o planowanym na 7 września 2017 r. podpisaniu porozumienia w sprawie Podlaskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska przedstawiła ostateczne rozliczenie finansowe Dnia Dziecka zorganizowanego przez Podlaską OIIB na terenie Majątku Howieny w dniu 3 czerwca 2017 r.

Z kolei p. Elżbieta Żukowska poinformowała członków Prezydium Rady, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym można byłoby zwrócić się do Izby Adwokackiej z prośbą o przeprowadzenie szkolenia w ramach współpracy wewnątrz Podlaskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:963