Uchwała nr 49/R/04 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2005 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 49/R/04

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia

prowizorium budżetowego na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami)

§1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza prowizorium budżetowe na okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2005 r., stanowiące Załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 1. Dobrowolski Ryszard - Przewodniczący Rady POIIB
 2. Jurkowski Karol Marek - Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 3. Laskowski Bogdan - Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 4. Sykała Grażyna - Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 5. Gawrychowski Bogdan - Sekretarz Rady POIIB
 6. Uściłko Stanisław - Skarbnik Rady POIIB
 7. Huryn Lucyna - Członek Prezydium Rady POIIB
 8. Karwowski Zenon - Członek Rady POIIB
 9. Klimko Sławomir - Członek Rady POIIB
 10. Kruszewski Ryszard - Członek Rady POIIB
 11. Miedziałowski Czesław - Członek Rady POIIB
 12. Okulicz – Kozaryn Gilbert - Członek Rady POIIB (nieobecny)
 13. Podkowicz Czesław - Członek Rady POIIB
 14. Sęczek Alfred - Członek Rady POIIB (nieobecny)
 15. Sztuka Ryszard - Członek Rady POIIB
 16. Tabędzki Aleksander - Członek Rady POIIB
 17. Tworkowski Zenon - Członek Rady POIIB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1000