Uchwała nr 50/R/04 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 50/R/04

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Uchwały Nr 27/R/03 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podejmowania uchwał w sprawie wpisu na listę członków, zawieszenia w prawach członka i wznowienia członkostwa,

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza niniejszym następujące uchwały Prezydium Rady:

 1. Uchwałę Nr 43/P/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby od 1 grudnia 2004 r.,
 2. Uchwałę Nr 44/P/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby od 1 stycznia 2005 r.,
 3. Uchwałę Nr 45/P/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby,
 4. Uchwałę Nr 46/P/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wznowienia członkostwa w POIIB,

Pouczenie

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

 1. Dobrowolski Ryszard – Przewodniczący Rady POIIB
 2. Jurkowski Karol Marek – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 3. Laskowski Bogdan – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 4. Sykała Grażyna – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 5. Gawrychowski Bogdan – Sekretarz Rady POIIB
 6. Uściłko Stanisław – Skarbnik Rady POIIB
 7. Huryn Lucyna – Członek Prezydium Rady POIIB
 8. Karwowski Zenon – Członek Rady POIIB
 9. Klimko Sławomir – Członek Rady POIIB
 10. Kruszewski Ryszard – Członek Rady POIIB
 11. Miedziałowski Czesław – Członek Rady POIIB
 12. Okulicz – Kozaryn Gilbert – Członek Rady POIIB (nieobecny)
 13. Podkowicz Czesław – Członek Rady POIIB
 14. Sęczek Alfred – Członek Rady POIIB (nieobecny)
 15. Sztuka Ryszard – Członek Rady POIIB
 16. Tabędzki Aleksander – Członek Rady POIIB
 17. Tworkowski Zenon – Członek Rady POIIB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1039