Uchwała nr 9 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała nr 9

V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 08 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia budżetu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2006

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 §1

V Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006.

§2

Nadwyżkę budżetową za rok 2005 przeznacza się na działalność statutową.

§3

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Karol Marek Jurkowski

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1060