Uchwała nr 195/R/05 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie darowizn dla członków Podlaskiej OIIB w formie ubezpieczenia na życie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Uchwała nr 195/R/05

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie darowizn dla członków Podlaskiej OIIB

w formie ubezpieczenia na życie

Na podstawie § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pkt IV ppkt 12 Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2005 (stanowiących załącznik do uchwały Nr 24/04 III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca 2004 r., zmienionej uchwałą nr 15/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r.),

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§1

 1. Dokonuje się darowizn dla członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości 36,00 zł rocznie (3,00 zł miesięcznie) na osobę w formie ubezpieczenia na życie. Darowizna staje się dokonana z momentem otrzymania certyfikatu ubezpieczenia przez członka.
 2. Warunki ubezpieczenia określi porozumienie z FINLIFE S.A. siedziba w Warszawie, 00‑175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80, stanowiące załącznik do uchwały.
 3. Zobowiązuje się Prezydium Rady Podlaskiej OIIB do dopełnienia wszelkich warunków formalnych i podatkowych związanych z dokonaną darowizną, w tym doręczenie członkom certyfikatów ubezpieczeniowych.
 4. Zobowiązuje się Skarbnika Rady Podlaskiej OIIB do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych ze środków budżetu Podlaskiej OIIB.

§2

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r.

 

 1. Dobrowolski Ryszard Przewodniczący Rady POIIB
 2. Jurkowski Karol Marek Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 3. Laskowski Bogdan Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 4. Sykała Grażyna Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 5. Gawrychowski Bogdan Sekretarz Rady POIIB
 6. Uściłko Stanisław Skarbnik Rady POIIB
 7. Huryn Lucyna Członek Prezydium Rady POIIB (nieobecna)
 8. Karwowski Zenon Członek Rady POIIB
 9. Klimko Sławomir Członek Rady POIIB
 10. Kruszewski Ryszard Członek Rady POIIB
 11. Miedziałowski Czesław Członek Rady POIIB
 12. Okulicz–Kozaryn Gilbert Członek Rady POIIB
 13. Podkowicz Czesław Członek Rady POIIB
 14. Sęczek Alfred Członek Rady POIIB (nieobecny)
 15. Sztuka Ryszard Członek Rady POIIB
 16. Tabędzki Aleksander Członek Rady POIIB
 17. Tworkowski Zenon Członek Rady POIIB

 

Otrzymują:

 1. Krajowa Rada PIIB
 2. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1017