Uchwała Nr 10 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na V Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

V Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 08 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych

na V Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosków zgłoszonych na V Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§1

 1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na V Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wnioski stanowią załączniki do uchwały.
 2. Wnioski nr 3, 4, 6, 7, 9 i 10 zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia zgodnie z zapisami protokołu obrad V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. w następujący sposób:
 • wniosek nr 3 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania wniosku Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej,
 • wniosek nr 4 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do rozpatrzenia części 4.1 wniosku oraz przekazania części 4.2 wniosku Redakcji „Inżyniera Budownictwa”,
 • wnioski nr 6, 9 i 10 – skierowane do rozpatrzenia przez V Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania tych wniosków pod obrady V Krajowego Zjazdu PIIB. Zobowiązuje się delegatów Podlaskiej OIIB na zjazdy krajowe do zdania relacji o sposobie ich realizacji przez V Krajowy Zjazd PIIB,
 • wniosek nr 7 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do rozpatrzenia wniosku.
 1. Komisja Uchwał i Wniosków poinformuje wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 2 i działaniach podjętych dla ich realizacji.
 2. Wniosek nr 8 został wycofany przez wnioskodawcę.
 3. Wnioski nr 1, 2 i 5 zostały odrzucone przez V Zjazd POIIB.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Karol Marek Jurkowski

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1053