Uchwała nr 17/R/10 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 17/R/10

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 1 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Henrykowi Janowi Sieczce

nr członkowski PDL/BO/1336/01

Pan Henryk Jan Sieczka od początku powstania Izby bierze aktywny udział w pracach samorządu zawodowego. Od trzech kadencji jest delegatem na zjazdy Podlaskiej OIIB. W ich trakcie aż ośmiokrotnie był członkiem Komisji Mandatowych i Mandatowo-Skrutacyjnych. W środowisku zawodowym cieszy się dużym zaufaniem.

Biorąc pod uwagę pozycję zawodową i szczególny wkład pracy pana Henryka Jana Sieczki w tworzenie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania Izby oraz jego działania na rzecz naszego samorządu zawodowego, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:982