Uchwała nr 21R/10 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 21R/10

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 1 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Zenonowi Tworkowskiemu

nr członkowski PDL/IE/1590/01

Pan Zenon Tworkowski brał udział w procesie tworzenia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pełniąc funkcję Członka Okręgowego Zespołu Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie podlaskim. W czasie I kadencji był delegatem na zjazdy Podlaskiej OIIB. Podczas II i III Zjazdu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zjazdu, a w trakcie IV Zjazdu – funkcję przewodniczącego. W pierwszej kadencji był członkiem Rady Podlaskiej OIIB, aktywnie uczestnicząc w jej pracach.

Biorąc pod uwagę pozycję zawodową i wkład pracy pana Zenona Tworkowskiego w tworzenie Izby i jego dalsze działania na rzecz naszego samorządu zawodowego, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:960