Uchwała nr 2/R/11 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie rozliczenia kosztów szkolenia w Supraślu, dnia 7 maja 2011 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 2/R/11

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie rozliczenia kosztów szkolenia

w Supraślu, dnia 7 maja 2011 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 3 i art. 58 ust. 4, w związku z art. 58 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Zatwierdza się rozliczenie kosztów szkolenia, zorganizowanego przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu sponsorów 7 maja 2011 r. w Supraślu – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Nadwyżkę środków finansowych zebranych na organizację szkolenia, o którym mowa w § 1, przeznacza się na działalność szkoleniową dla członków Izby w bieżącym roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1070